ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

แอดเวนต้า article

 

 

Advanta แอดเวนต้า น้ำยากำจัดปลวก

 

ลักษณะเฉพาะ

 

ชื่อการค้า                   
กลุ่มสารเคมี
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
ชื่อเคมี

ค่าความปลอดภัย
ชนิดหรือรูปแบบ
กลิ่น
ลักษณะการนำไปใช้
อัตราส่วนผสม
อัตราการฉีดพ่น
บรรจุ

:  แอดเวนต้า (Advanta)
: คาบาเมท (Cabamete)
: ฟิโนบูคาร์บ 20 %  E/V (Fenobucarb  20 %  E/V)
:2-sec-butylphenyl methylcarbamate
: LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg

: ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
: มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
: ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
: 1:40
: 1 ลิตร / 5 ตารางเมตร
: 1 ลิตร

 

 

     

 

 

 

 

 

แอดแวนต้า ป้องกันและกำจัดปลวก

 

 

 

แอดแวนต้า เป็นสาร ฟิโนบูคาร์บ 20% สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มดและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
การออกฤทธิ์แบบกินตาย สัมผัสตาย มีกลิ่นน้อย
ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

 

 

วิธีการใช้
ควรใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ใช้แอดแวนต้าในอัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร
คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ใช้แอดแวนต้า 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร แอดแวนต้าที่ผสมน้ำแล้ว
ให้ใช้ให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำเก็บเพื่อไว้ใช้ในครั้งต่อไป

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
กำจัดปลวก

อาร์โปรเทค กำจัดปลวก article
อาเจนด้า 25 อีซี. กำจัดปลวก article
ซันตาน่า กำจัดปลวก article
โปรเกส
ฟิโนเทค article
บัฟเฟอร์ 10
ดีโปรน่า
เหยื่อไม้พร้อมแท่งฝังดิน
ไรเฟิล น้ำยากำจัดปลวก
bora care