ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

กล่องใส่เหยื่อหนู,กล่องหนู,กล่องดักหนู

กล่องใส่เหยื่อหนู
ใช้คู่กับเหยื่อกำจัดหนูประเภทมีพิษต่างๆ หนูสามารถเข้าไปภายในได้ทั้ง
หนูตัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่กล่องใส่เหยื่อหนู ให้นำเหยื่อไปวางข้างในกล่อง
เสร็จแล้วให้ปิดฝาล็อค แล้วนำไปวางตามจุดต่างๆ ที่มีหนูชุกชุม หรือที่มีปัญหาหนูระบาด

 
ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

โบรมาดิโอการ์ด
โบร์มาการ์ด
กาวดักหนู GU RAT
ถาดกาวดักหนู
กล่องใสเหยื่อหนู ชนิดมีล็อก