ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

โบรมาดิโอการ์ด

ผลิตภัณฑ์  โบรมาดิโอการ์ด
กำจัดหนู ชนิดเหยื่อก้อน ใช้ง่ายและสะดวกสามารถใช้กำจัดหนู ตามที่อยู่อาศัยอาคาร บ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล เป็นเหยื่อที่มีกลิ่นที่หนูชอบ

โบรมาดิโอการ์ด  เหยื่อกำจัดหนู
เลขที่ อย.  วอส. 595/2553

สารออกฤทธิ์  bromadiolone %W/W

วิธีใช้เหยื่อกำจัดหนู
     เท โบรมาดิโอการ์ด 50 กรัม ลงภาชนะรองรับและวางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มี
     หนูชุก  ชุมควรวางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุมควรวางห่างกันจุดละ 1-2 
     เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจันกระทั่ง ไม่พบร่องรอยหนู
ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

โบร์มาการ์ด
กาวดักหนู GU RAT
ถาดกาวดักหนู
กล่องใส่เหยื่อหนู,กล่องหนู,กล่องดักหนู
กล่องใสเหยื่อหนู ชนิดมีล็อก