ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

กำจัดหนู

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหยื่อพิษกำจัดหนู อธิเช่นเหยื่อกำจัดหนู ใช้ง่ายสะดวก มีทางเลือกทั้งในกลุ่มเคมีภัณฑ์
และสมุนไพรไล่หนู ซึ่งเป็นทางเลือกที่ง่ายต่อผู้ใช้ เพราะหนูเป็นสัตว์พาหะนำโรค เช่นฝโรคฉี่หนู
โรคระบบทางเดินอาหาร อีกทั้ง หนูยังมีฟันที่แข็งแรงกว่าเหล็กทำให้กัดสิ่งของสร้างความเสียหาย
เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ
ยาเบื่อหนู

สารหนู เหยื่อกำจัดหนู  กำจัดหนู้บ้าน สารกำจัดหนู เคมีกำจัดหนู ยาที่ใช้เบื่อหนูกล่องใสเหยื่อหนู ชนิดมีล็อก

กล่องใส่เหยื่อกำจัดหนูเหมาะกับโรงงานอุตสากกรรม

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]