ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

   จำหน่ายเคมีภัณฑ์ กำจัดแมลงซึ่งเป็นเป็นพาหะนำโรค ต่างๆ เช่นยุงเป็นตัวพาหะนำโรค ไข้เลือดออก
   มาลาเรีย เท้าช้าง แมลงสาบนำโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและแมลงพาหะอื่นๆเช่นแมลงวัน
   มด หนู เป็นตัวนำเชื้อโรคมาสู่คนทั้งสิน ทางไบโอเทค ได้จัดจำหน่าย สารกำจัดแมลง ซึ่งปัจจุบันสาร
   เคมีกำจัดแมลง หรือที่เรียกกันว่า ยาฆ่าแมลง นั้นมีมากมายตามท้องตลาด ทางเราได้นำผลิตภัณฑ์ที่
   เน้นความปลอดภัยให้มากที่สุดเพราะปัจจุบัญ สารเคมี ได้มีการพัฒนาให้มี  ความปลอดภัยสูงขึ้น และ
   ทางเรา ได้คัดเลือก สารเคมีกำจัดแมลง ตัวใหม่มาจัดจำหน่ายเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้


   น้ำ

 เจสัน
Deltamethrin...0.5+ %w/v EC.

 ทอร์นาโด-ฟอร์เต้  อีซี
Lamda
 เดลต้าเบท 10
Deltamethrin...1% w/v EC.
 เดลต้าเฟิร์ส
Deltamethrin....1% w/v EC.
 เดลท็อกซ์
Deltamethrin....2.5% w/v EC.
 ดาเมก้า
Deltamethrin....2% w/v EC.
 ไดนาโฟล
Deltamethrin...0.5%w/v EC.
 ไดนาโฟล25
Deltamethrin...2.5%w/v EC.
 เฟสการ์ด อัลฟา
 เฟนต้า  ไบเทค 100
Cypermethrin....10% w/v EC.
 ไบเทค 250
Cypermethrin....25% w/v EC.
 ฟอลโร่
Cypermethrin....10% w/v EC.
 ฟอลโร่ 250
Cypermethrin....25% w/v EC.
 ฟอลโร่ 350
Cypermethrin....35% w/v EC.
   
 ฟาเดล
Cypermethrin....25% w/v EW.
 เพอร์เมการ์ด  ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี
Cypermethrin....10% w/v EC.
 ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี
Cypermethrin....25% w/v EC.
 ดิ๊กนิตี้  5 อีซี  เดลการ์ด 100
Deltamethrin....1% w/v EC.

ยากำจัดยุง สำหรับพ่นยุง พ่นแมลงฟลอโร่ กำจัดแมลง

เลขที่ ทะเบียน  : วอส.1454/2554  
สารออกฤทธิ์    : Cypermethrin 10% EC.

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน โรงงานโกดัง
อาคาร สถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ

 

        

ฟอลโร่ 250ฟลอโร่ 250

สารออกฤทธิ์:   Cypermethrin 25% EC.

 

ฟอลโร่350ฟอลโร่ 350

สารออกฤทธิ์:  cypermethrin 35% EC.

             

ไบเทค 250ไบเทค 250article

สารออกฤทธิ์: Cypermethrin 25% EC.

 

ฟาเดล

สารออกฤทธิ์: Cypermethrin 25% EW.

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]