ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ไบเทค 250 article

ไบเทค 250

คุณสมบัติเฉพาะ

 

 

ชื่อการค้า
เลขทะเบียน                 
กลุ่มสารเคมี

ชื่อสามัญและอัตราส่วน
ชนิดหรือรูปแบบ
กลิ่น
ลักษณะการนำไปใช้

ไบเทค 250
วอส.132/2550
พัยรีธรอยด์
Cypermetrin 25% w/v
ของเหลว
มีกลิ่นเฉพาะตัว
พ่นละอองฝอย

 

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคาร สถานที่ เช่นยุง แมลงวัน แมลงสาบ มดซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคารในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

อัตราการผสมและนำไปใช้

สำหรับแมลงคลาน ใช้ไบเทค100 ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:200 แล้วนำไปฉีดพ่น ตามที่เกาะพักของแมลง ในอัตราส่วน 25มิลลิเมตร ต่อ 1 ตารางเมตร

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

ฟลอโร่ กำจัดแมลง
ฟลอโร่ 250
ฟอลโร่ 350
ฟาเดล
ควิกไบท์ article
เดลท็อกซ์ กำจัดแมลง
ดิ๊กนิตี้ 5 อีซี
ไดนาโฟล 250
ไบเทค 100
ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี
ไมท์โฟล