ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

   จำหน่ายเคมีภัณฑ์ กำจัดแมลงซึ่งเป็นเป็นพาหะนำโรค ต่างๆ เช่นยุงเป็นตัวพาหะนำโรค ไข้เลือดออก
   มาลาเรีย เท้าช้าง แมลงสาบนำโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและแมลงพาหะอื่นๆเช่นแมลงวัน
   มด หนู เป็นตัวนำเชื้อโรคมาสู่คนทั้งสิน ทางไบโอเทค ได้จัดจำหน่าย สารกำจัดแมลง ซึ่งปัจจุบันสาร
   เคมีกำจัดแมลง หรือที่เรียกกันว่า ยาฆ่าแมลง นั้นมีมากมายตามท้องตลาด ทางเราได้นำผลิตภัณฑ์ที่
   เน้นความปลอดภัยให้มากที่สุดเพราะปัจจุบัญ สารเคมี ได้มีการพัฒนาให้มี  ความปลอดภัยสูงขึ้น และ
   ทางเรา ได้คัดเลือก สารเคมีกำจัดแมลง ตัวใหม่มาจัดจำหน่ายเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้


   น้ำ

 เจสัน
Deltamethrin...0.5+ %w/v EC.

 ทอร์นาโด-ฟอร์เต้  อีซี
Lamda
 เดลต้าเบท 10
Deltamethrin...1% w/v EC.
 เดลต้าเฟิร์ส
Deltamethrin....1% w/v EC.
 เดลท็อกซ์
Deltamethrin....2.5% w/v EC.
 ดาเมก้า
Deltamethrin....2% w/v EC.
 ไดนาโฟล
Deltamethrin...0.5%w/v EC.
 ไดนาโฟล25
Deltamethrin...2.5%w/v EC.
 เฟสการ์ด อัลฟา
 เฟนต้า  ไบเทค 100
Cypermethrin....10% w/v EC.
 ไบเทค 250
Cypermethrin....25% w/v EC.
 ฟอลโร่
Cypermethrin....10% w/v EC.
 ฟอลโร่ 250
Cypermethrin....25% w/v EC.
 ฟอลโร่ 350
Cypermethrin....35% w/v EC.
   
 ฟาเดล
Cypermethrin....25% w/v EW.
 เพอร์เมการ์ด  ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี
Cypermethrin....10% w/v EC.
 ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี
Cypermethrin....25% w/v EC.
 ดิ๊กนิตี้  5 อีซี  เดลการ์ด 100
Deltamethrin....1% w/v EC.

ยากำจัดยุง สำหรับพ่นยุง พ่นแมลงไซเพอร์การ์ด 10 อีซี

ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี
สารออกฤทธิ์ cypermethrin

ไมท์โฟลไมท์โฟล

 ไมท์โฟล(MIEFON)
ชื่อสารสำคัญ Alpha Cypermetrin 8% W/V SC.

หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]