ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ชุดตรวจสารเสพติด

จำหน่ายชุดตรวจสารเสพติด แบบตลับ และแบบหยดหรือตลับ  และแบบจุ่ม มี 2 กลุ่มด้วยกันคือ

กลุ่มที่ 1ตรวจสารเสพติด ยาบ้า และยาไอซ์ กลุ่มที่2 ตรวจสารเสพติด ประเภท เฮโรอีน มอร์ฟิน ฝิ่น

ซึ่งติดตามผลได้ภายใน 5 นาทีและการอ่านค่าไม่ยุ่งยาก ได้ผลแม่นยำสะดวกในการใช้ชุดจรวจสารเสพติด กัญชา
ชุดตรวจสาร methaphetamine

ชุดตรวจสารเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์
methaphetamine

ชุดตรวจสารเสพติด Bioline ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด

ชุดตรวจสารเสพติด Bioline ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด (แบบตลับ)
สำหรับ ตรวจ เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น

ชุดตรวจสารเสพติด Bioline ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน การ์ด

ชุดตรวจสารเสพติด Biolineไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน การ์ด (แบบตลับหยด)
สำหรับ ตรวจยาบ้า และ ยาไอซ์

หน้า 1/1
1
[Go to top]