ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ยุง เป็นพาหะนำโรค ยุงมีหลายชนิดเช่น ยุงลาย ยุงก้นป่อง ปัจจุบัณยังมีบุคคลเสียชีวิตเพราะโรค
ที่เกิดจากยุง เช่นโรค ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง ซึ่งมีความร้ายแรงชวิต แม้จะมีการ
ป้องกันอย่างไรก็ตาม  เพื่อป้องกันยุงภายในบริเวณบ้าน  ควรรักษาความสะอาดให้พื้นที่โล่งแจ้งมี
แสงแดดพอเหมาะไม่ให้มีน้ำขังเพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ ทั้งนี้เราจำหน่ายทรายป้องกัน ลูกน้ำยุงลาย
ซึ่งปัจจุบันมีทรายหลายยี่ห้อ แต่ส่วนมากจะนิยมเรียกกันว่า ทรายอะเบท  ซึ่งสารสำคัญเหมือนกัน
คือเป็น ทรายเคลือบสาร เทมีฟอส(Temephos) สามารถป้องกันยุงได้นาน 3 เดือน 

 

ทรายกำจัดลูกน้ำยุง

ระยเวลาการป้องกันยุง 3เดือน
 
 

ชื่อการค้า  โมติเวท (Motivate)
กลุ่มสารเคมี  
ชื่อและปริมาณสารออกฤทธิ์ Temephos 1 % SG
ชื่อทางเคมี  
ค่าความปลอดภัย  
ชนิดรูปแบบ เม็ดทราย
กลิ่น มีกลินเฉพาะตัว เล็กน้อย
ประโยชน์การนำไปใช้ ใช้ใส่ในแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุง ใช้ตามโองใส่น้ำ ภาชนะน้ำขัง แจกัน  แจกันขาตู้
ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ 4 เดือน
วิธีใช้  
ขนาดบรรจุ  

 ทราย โมติเวท

motivet ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
สารออกฤทธิ์ Temephos 1% SG

ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เทมีการ์ด

ทรายเทมีีการ์ด ใช้ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง
เขลที่อย. วอส.95/2554

 

อะบลูม

อบลูม ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
สารออกฤทธิ์ Temephos 1% SG

หน้า 1/1
1
[Go to top]ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอเทค ซิสเต็ม 79/16-17 หมู่4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 0-2923-0865-7 โทรสาร: 0-2923-1509 www.biotechsystem.net E-mail: biotech.s@hotmail.com