ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ยุง เป็นพาหะนำโรค ยุงมีหลายชนิดเช่น ยุงลาย ยุงก้นป่อง ปัจจุบันยังมีบุคคลเสียชีวิตเพราะโรคที่เกิดจากยุง เช่นโรค ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง ซึ่งมีความร้ายแรงชีวิต แม้จะมีการป้องกันแต่อย่างไรก็ตาม  เพื่อป้องกันยุงภายในบริเวณบ้าน  ควรรักษาความสะอาดให้พื้นที่โล่งแจ้งมีแสงแดดพอเหมาะไม่ให้มีน้ำขังเพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ ทั้งนี้เราจำหน่ายทรายป้องกัน ลูกน้ำยุงลายซึ่งปัจจุบันมีทรายหลายยี่ห้อ แต่ส่วนมากจะนิยมเรียกกันว่า ทรายอะเบท  ซึ่งสารสำคัญเหมือนกันคือเป็น ทรายเคลือบสาร เทมีฟอส(Temephos) สามารถป้องกันยุงได้นาน 3 เดือน 
 
       

ทราย โมติเวท
เทมีฟอส(Temephos 1 % SG)

ทราย เทมีการ์ด
เทมีฟอส(Temephos 1 % SG)

 ทราย  เทมีการ์ด
เทมีฟอส(Temephos 2 % SG)
ทรายอะเบท
   

 

 

 


 
   

 

 

 

 

 ทราย โมติเวท

motivet ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
สารออกฤทธิ์ Temephos 1% SG

ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เทมีการ์ด

ทรายเทมีีการ์ด ใช้ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง
เขลที่อย. วอส.95/2554

 

อะบลูม

อบลูม ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
สารออกฤทธิ์ Temephos 1% SG

หน้า 1/1
1
[Go to top]