ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เทมีการ์ด

ทรายเทมีการ์ด 1SG  กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันได้นานถึง3เดือน

คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อการค้า                   
หมายเลขทะเบียน
ชื่อสามัญ
ชนิดหรือรูปแบบ
กลิ่น
ลักษณะการนำไปใช้
อัตราการนำไปใช้
ขนาดบรรจุ

ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ

: เทมีการ์ด 1 SG
: วอส.95/2554
: Temephos 1 % w/w
: เม็ดทรายละเอียด
: มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย  ไม่ฉุน
: ใส่ในภาชนะที่มีน้ำท่วมขัง
: 1 ซอง /น้ำ 200 ลิตร
: ซองชา 20 กรัม บรรจุถัง 25 กก.
: ซองพลาสติก 50 กรัม บรรจุถัง 25 กก.
เม็ดทราย บรรจุถัง 25 กก.

 

 

 
ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ทราย โมติเวท
อะบลูม