ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

บัฟเฟอร์ 10

ผลิตภัณฑ์ บัฟเฟอร์ 10

 

คุณสมบัติ        

บัฟเฟอร์ 10เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในการป้องกันและกำจัด

แมลงในบ้านเรือน หรือโรงงาน โกดัง อาคาร สถานที่

เช่น ปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ

 

วิธีการใช้งาน
 
ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงบิน:     ใช้บัฟเฟอร์ 10 จำนวน 1ลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 105ลิตร แล้วนำส่วน ที่ผสมไปฉีดพ่นใน  อัตรา 1ลิตร
                                                   ต่อพื้นที่ 40ตารางเมตร. ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่พักของ แมลง

ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงคลาน:  ใช้บัฟเฟอร์ 10 จำนวน 1ลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 105ลิตร

                                                  แล้วนำส่วนที่ผสมไปฉีดพ่นในอัตรา 1ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของ                                                     แมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร.

 

 
กำจัดปลวก

อาร์โปรเทค กำจัดปลวก article
อาเจนด้า 25 อีซี. กำจัดปลวก article
ซันตาน่า กำจัดปลวก article
โปรเกส
แอดแวนต้า article
ฟิโนเทค article
ดีโปรน่า
เหยื่อไม้พร้อมแท่งฝังดิน
ไรเฟิล น้ำยากำจัดปลวก
bora care