ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่าสเปรย์ article

 

เทอร์มิน่าสเปรย์ เป็นสมุนไพรกำจัดปลวกที่ผสมแล้ว สามารถใช้ได้ทันที เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดจากสารธรรมชาติ เป็นน้ำมันที่สกัดจากพืชสมุนไพร เช่นเดียวกับ Termina Oil แต่ได้ทำการเจือจางเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้ มีผลออกฤทธิ์ ในการสัมผัสทำให้ปลวกที่ได้รับสารจะค่อยๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะมากัดกินตัวที่อ่อนแอ ทำให้สารนั้นแพร่กระจายภายในรังของมันโดยอัตโนมัติ ทำให้ปริมาณประชากรปลวกลดงไปเรื่อย ๆ จนสูญพันธุ์ไปในที่สุด
สมุนไพรกำจัดปลวก

แท่งฝังดิน article
กล่องติดตั้งภายใน article
เหยื่อไม้ article
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่าออยส์ article
อีมูกาลิค ออยล์