ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

สมุนไพรไล่หนูและกำจัดหนู

ปัจจุบันได้มีการผลิต สมุนไล่หนูหรือกำจัดหนูขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ที่มีีความต้องการใช้
สมุนไพรไล่หนูแทน ซึ่งก็สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งและมีความปลอดภัยสูง  ทางไบโอเทค ซิสเต็ม
ได้ นำเสนอสมุนไพรไล่และกำจัดหนูเช่น
มาสเตอร์แคทMASTERCAT TERMIRAT ไล่หนูสมุนไพรไล่หนูสมุนไพรไล่หนู mastercat

สมุนไพรป้องกันและขับไล่หนู
mastercat กลิ่นเปปเปอร์มินต์

termirat เทอร์มิแรทสมุนไพรไล่หนู

สมุนไพรไล่หนู Termirat
สารออกฤทธิ์ สารสกัดจากใบสาบเสือ

หน้า 1/1
1
[Go to top]