ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

เครื่องดักยุงและแมลง

 

เครื่องดักแมลง ชนิดเสียบไฟสว่างเพื่อล่อแมลง

 

Sky-F เป็นเครื่องล่อแมลง โดยการปล่อยรังสีอัลตร้าไวโอเลต
จากหลอดไฟฟ้า เมื่อแมลงเห็นแสงไฟแมลงก็จะเข้ามาในตัวเครื่อง และแมลง
ก็จะติดกับกระดาษกาวดักแมลง โดยที่รังสีอัลตร้าไวโอเลตสามารถส่งคลื่น
ล่อแมลงได้ไกลถึง 6.5 เมตร

คุณสมบัติเด่นเครื่องดักแมลง
- ตัวเครื่อง สะอาดปลอดภัย ไร้เสียงและกลิ่นรบกวน
- ตัวเครื่อง สามารถล่อแมลงโดยคลื่นความถี่ของรังสีอัลตร้าไวโอเลต
- ตัวเครื่อง ถูกอกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
- ตัวเครื่อง ดูสะอาด เพราะมองไม่เห็นตัวแมลงที่ถูกกำจัด

ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟ 220V/60Hz
การปล่อยคลื่นรังสี อัตร้าไวโอเลต ความถี่ 352 นาโนเมตร
ผลิตจากวัสดุ ABS
ขนาดเครื่อง 500x130x230 mm
นำหนัก 2 Kg.
ขนาดแผ่นกาว 24.5x35 cm จำนวน 2 แผ่น
เครื่องดักแมลง