ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องพ่นละอองฝอยULV หรือเรียกว่าเครื่องพ่นละอองน้ำ เครื่องพ่นยาเป็น
เครื่องพ่นสำหรับ  ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส พ่นแมลง หรือจะเป็นเครื่องพ่นยุง ใช้พ่น
ตามอาคารสถานที่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กำจัดศัตรูทางการเกษตร ใชพ่นตามโรงงานโรงเรียน
อนามัย ใช้ในงานสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ
ซึ่งบางรุ่นมีละอองไมครอนที่ละเอียดทำให้
คุณภาพการพ่นมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แม้กระทั่งพ่นตามเครื่องบินและรถยนต์ ซึ่งแล้วแต่
การต้องการนำไปใช้ของผู้ใช้
เครื่องพ่นยุง เครื่องพ่นน้ำ เครื่องพ่นแมลงเครื่องพ่นสพายหลัง
เครื่องพ่นULV เครื่องพ่นระบบไฟฟ้า เครื่องพ่นฆ่าเชื้
อโรค
สเปคเครื่องพ่นเครื่องพ่น ULV DH 30เครื่องพ่น ULV DH 50article

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV DH FOG 50 ระบบไฟฟ้า
สำหรับ พ่น ฆ่าเชื้อโรค พ่นแมลง และอื่นๆ ในสถานที่
โรงพยาบาล โรงงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม และอื่นๆ

เครื่องพ่นละอองฝอย DH 30เครื่องพ่น ULV DH 30

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV DH FOG 30 ระบบไฟฟ้า
สำหรับ พ่น ฆ่าเชื้อโรค พ่นแมลง และอื่นๆ ในสถานที่
โรงพยาบาล โรงงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม และอื่นๆ

เครื่องพ่นละอองฝอย IGEBA Port 423

IGEBA PORT 423
เครื่องพ่น ละอองฝอย ULV ชนิดสะพายหลัง

SMB BURE

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV ระบบไฟฟ้า

เครื่องพ่นสะพายหลัง CIFARELLI รุ่น CR-L3A

เครื่องพ่นสะพายหลัง CIFARELLI รุ่น CR-L3A
เครื่องพ่นละอองฝอย สำหรับพ่นแมลง ฆ่าเชื้อโรค


หน้า 1/1
1
[Go to top]ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอเทค ซิสเต็ม 79/16-17 หมู่4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 0-2923-0865-7 โทรสาร: 0-2923-1509 www.biotechsystem.net E-mail: biotech.s@hotmail.com