ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องพ่นละอองฝอยULV หรือเรียกว่าเครื่องพ่นละอองน้ำ เครื่องพ่นยาเป็น
เครื่องพ่นสำหรับ  ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส พ่นแมลง หรือจะเป็นเครื่องพ่นยุง ใช้พ่น
ตามอาคารสถานที่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กำจัดศัตรูทางการเกษตร ใชพ่นตามโรงงานโรงเรียน
อนามัย ใช้ในงานสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ
ซึ่งบางรุ่นมีละอองไมครอนที่ละเอียดทำให้
คุณภาพการพ่นมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แม้กระทั่งพ่นตามเครื่องบินและรถยนต์ ซึ่งแล้วแต่
การต้องการนำไปใช้ของผู้ใช้

 เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV ชนิดสะพายหลัง สำหรับกำจัดยุงและแมลง

       
ซีอาร์ (CR-L3A)  ไอจีบ้า (IGEBA-Port 423)  ฟอนแทน ( Fontan )  สตีล (STIHL)
 อิตาลี  เยอรมัน  เยอรมัน  เยอรมัน

 เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV 
ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV 
ชนิดเสียบไฟฟ้า

       
 Airfog 2  IGEBA U-40 HD-M  DH-30  SM BURE
 เกาหลี  เยอรมัน  เกาหลี  เกาหลี

เครื่องพ่นยุง เครื่องพ่นน้ำ เครื่องพ่นแมลงเครื่องพ่นสพายหลัง
เครื่องพ่นULV เครื่องพ่นระบบไฟฟ้า เครื่องพ่นฆ่าเชื้
อโรค
สเปคเครื่องพ่นเครื่องพ่น ULV DH 50 article
เครื่องพ่น ULV DH 30
เครื่องพ่นละอองฝอย IGEBA Port 423
SMB BURE
เครื่องพ่นสะพายหลัง CIFARELLI รุ่น CR-L3A
หน้า 1/1
1
[Go to top]ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอเทค ซิสเต็ม 79/16-17 หมู่4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 0-2923-0865-7 โทรสาร: 0-2923-1509 www.biotechsystem.net E-mail: biotech.s@hotmail.com