ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

เจลเหยื่อแมลงสาบ เซกลีรา

พีมิเนเตอร์ เจลกำจัดแมลงสาบ ทุกสายพันธุ์ 

ขนาด 30 ml.

คุณสมบัติเด่น

-เป็นเจลสีครีมปราศจากกลิ่นไม่มีสารขับไล่แมลง
-คงประสิทธิภาพสูงออกฤทธิ์นาน
-คงรูปของเจลได้นาน ไม่แข็งตัว หรือ แห้งเร็ว
-ง่ายต่อการดูแลและใช้งาน
-มีความปลอดภัยสูง
-เหยื่อล่อมีประสิทธิภาพสูง เป็นที่ชื่นชอบของแมลงทุกสายพันธุ์

เซกลีรา ควบคุมแมลงสาบได้อย่างไร ?

กลไกลการออกฤทธิ์

เมื่อแมลงสาบได้รับสารด้วยการสัมผัสหรือการกิน จะส่งผลต่อระบบประสาท

ของแมลงสาบ ทำให้แมลงสาบมีความเฉื่อยชา อ่อนแรง หยุดการกินอาหาร 

และตายไปในที่สุด กรณีที่มีแมลงสาบกินซากต่อกันก็จะทำให้แมลงสาบ

ตัวที่กินซากได้รับสารเช่นเดียวกัน ทำให้แมลงสาบตายแบบต่อเนื่อง

 

เซกลีรา เข้าควบคุมแมลงสาบได้ดังนี้
แมลงสาบกินหรือสัมพัสเหยื่อพิษ
แมลงสาบที่ได้รับเหยื่อพิษสำรอกให้แมลงสาบตัวอื่นกินต่อ

วิธีการใช้

หยด เซกลีรา เจลกำจัดแมลงสาบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-6 มล.

หรือประมาณ เมล็ดถั่วเขียว จำนวน 10-15 หยดต่อ พื้นที่ 9 ตารางเมตร

ในบริเวณที่มีแมลงสาบ และบริเวณที่มีแมลงสาบชุกชุมให้หยดจำนวน 

 

20-25 หยดต่อพื้นที่ 9 ตารางเมตร
เจลกำจัดแมลงสาบ

โรนิน เหยื่อกำจัดแมลงสาบ
คลีนเบทโกลด์ เจลกำจัดแมลงสาบ