ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

โรนิน เหยื่อกำจัดแมลงสาบ

 

สารออกฤทธิ์  Fipronil 0.05% w/w ฟิโปรนิล

ประโยชน์ใช้เพื่อเป็นเหยื่อรูปแบบเจลใช้กำจัดแมลงสาบสายพันธุ์เยอรมันและอเมริกาได้ สามารถออกฤทธิ์ตายต่อเนื้องได้ถึง 2 รุ่น คือ แมลงสาบเมื่อได้รับสารฟิโปรนิ่วไปและตายจะกลายเป็นซากอาหารให้กับแมลงสาบอีกตัวมากินซากและจะติดเชื้อและตายไปด้วย โรนินเจล มีส่วนผสมอาหารที่ดึงดูดแมลงสาบทั้งสองสายพันธุ์เข้ามากิน มากกว่าที่แมลงสาบต้องออกไปหากินอย่างอื่นแทน และช่วยจำกัดพื้นที่การเดินของแมลงสาบให้อยู่เฉพะจุดที่เราวางเจลโรนินเอาไว้ เจลโรนินได้รับการรับรองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง จาก กรมอาหารและยา ให้สามารถใช้ได้ทั้งภายในครัวเรือน บ้านเรือน โรงแรม รีสรอท และ ร้านอาหาร โรงงานผลิตอาหาร ปศุสัตว์ หรือ ใช้บริเวณภายนอกอาคารได้ อย่างปลอดภัย

วิธีใช้ :  หยอดเจลโรนิน 1-3 หยดต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ในบริเวณที่มีแมลงสาบชุกชุมหรือชอบเดินผ่าน และ ร่องแตกซึ่งเป็นที่หลบซ่อนหรืออาศัยของแมลงสาบ  ให้สังเกตหลังจากหยดเจลไปแล้ว จะพบซากแมลงสาบที่ตาย
เจลกำจัดแมลงสาบ

เจลเหยื่อแมลงสาบ เซกลีรา
คลีนเบทโกลด์ เจลกำจัดแมลงสาบ