ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ลูกบอลจุลินทรีย์

จำหน่าย EMball อีเอ็มบอล ลูกบอลจุลินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ชนิดก้อน บำบัดน้ำเสีย

หรือที่เรียกว่า (EM MUD BALL)

 

emball อีเอ็มบอล ลูกบอลจุลินทรีย์ ใช้สำหรับ บำบัดน้ำเสีย เช่นน้ำเสียในครัวเรือน ในโรงงาน บ่อกุ้งบ่อปลา บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือน้ำที่เกิดจากการท่วมขังส่งกลินเหม็น

วิธีใช้ 

  • น้ำทิ้งในบ้าน ซึ่งเป็นน้ำเสียปกติ

ใช้ 1 ลูก /น้ำ 10,000 ลิตร

  • น้ำเสียที่เกิดจากการท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น

ใช้ 1 ลูก/น้ำ 5,000 ลิตร

  • น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานหรือสิ่งสกปรกที่ส่งกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียมานาน

ใช้ 1ลูก/น้ำ 1,000 ลิตร ควรใช้คู่กับ Em ชนิดน้ำ

 

 

 
 
ประโยชน์ของการน้ำ อีเอ็มบอลไปใช้ในด้านอื่น

 

 
 
1.  ใส่ห้องส้วมเพื่อไม่ให้กลิ่นย้อนกลับโดยใส่เป็นประจำเดือนละ 1-2 ก้อนจะไม่มีปัญหา
 เรื่องส้วมเต็มหรือการอุดตัน

2.  ช่วยป้องกันและรักษาโรคในบ่อปลา หากใช้เป็นประจำน้ำจะไม่เสียอีกทั้งยังเป็น
                 อาหารปลาได้

3.  ช่วยในเรื่องน้ำหนืดในบ่อกุ้ง และเป็นอาหารของกุ้งได้

4.  ช่วยให้การตรวจค่าน้ำตามโรงงานผ่านได้ง่ายขึ้น

5.  ใช้โยนตามสวนผลไม้หรือตามสวนปาล์ม ยางพารา หรือฝังใต้ต้นไม้ เพื่อได้ผลผลิต
                 ได้ดีขึ้น

6.  ใช้ใส่ตามบ่อบัว ช่วงแรกน้ำจะขุ่น ต่อมาน้ำจะใสขึ้น

7.  ใช้ทุบผสมกับการหมักเศษอาหาร หรือใส่ทั้งก้อนจะช่วยในการย่อยสลายและดับ 
กลิ่นของการหมักลงได้

8.  ใช้รองก้นหลุมในการปลูกต้นไม้
   

            9.  ใช้โยนลงในนาข้าว เมื่อข้าวอายุครบ เดือน และโยนทุกเดือนจนกว่าข้าวจะ
                 ออกรวง จะทำให้ข้าวแข็ง แรง และเมล็ดข้าวจะไม่กรอบ

วิธีทำอีเอ็มบอลใช้เอง 

 

 

การบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำที่มีโคลนตะกอน หรือน้ำไหล หรือน้ำลึก ให้ได้ผลดีกว่าการใช้ EM ขยาย หรือจะใช้ทั้ง EM ball
และ EM ขยาย ร่วมกันก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น


ส่วนผสม ส่วนที่ 1

    รำละเอียด 1 ส่วน
    แกลบป่น หรือ รำหยาบ 1 ส่วน
    ดินทราย 1 ส่วน

* ใช้โคลนตะกอน แทนดินทรายได้

ส่วนผสม ส่วนที่ 2

    น้ำEM         จำนวน 10 ช้อนแกง
    กากน้ำตาล   จำนวน 10 ช้อนแกง
    น้ำสะอาด     จำนวน 10 ลิตร

* ใช้ น้ำEM ขยาย หรือ EM หมักน้ำซาวข้าว หรือ EM5 ผสมร่วมกันหรือใช้แทน EM กับกากน้ำตาลได้

วิธีทำ

    ผสมส่วนที่ 1 แล้วรดด้วยส่วนที่ 2 คลุกเคล้าให้เข้ากันวัดความชื้นพอเหมาะ ปั้นเป็นก้อนกลม หรือดัด
    แปรงได้ตามต้องการนำไปวางไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท แล้วนำไปใช้ 

 

 

 เจลกำจัดแมลงสาบ คลีนเบทโกล
หน้า 1/1
1
[Go to top]