ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot





เครื่องพ่นหมอกควัน Mini Super 3000 Gold

 

การใช้งาน     ใช้สำหรับทำหมอกควัน

ระบบสตาร์ท   กดปุ่มสตาร์ท

เชื้อเพลิง ใช้แก๊ส (LPG) ชนิดกระป๋อง

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำยาเคมี  1 ลิตร/ชั่วโมง

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (แก๊ส LPG) 40 นาที/กระป๋อง

ถังขนาดบรรจุสารเคมี 3 ลิตร

น้ำหนัก(ไม่บรรจุสารเคมี)  4 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง (กxยxส)  30x65x40 cm

 

 




เครื่องพ่นหมอกควัน Tel.081-558-4821,081-710-4726

เครื่องพ่น สปีดฟ๊อกซ์ speedfog
เครื่องพ่นหมอกควัน Bestfogger 200
เครื่องพ่นหมอกควัน เบสฟ๊อกเกอร์ Best Fogger BF-150
เครื่องพ่นหมอกควัน สวิงฟ๊อกซ์Swingfog
เครื่องไอจีบา ทีเอฟ35
เครื่องพ่นหมอกควันMiniSuper 2000 Gold
เครื่องพ่นแกรนด์เด้ พลัส article
เครื่องพ่นหมอกควัน FAMAET
SM600 เครื่องพ่นหมอกควันมาตรฐานครุภัณฑ์
เครื่องพ่นหมอกควัน KB100
เครื่องพ่นหมอกควัน Super Hawk
เครื่องพ่นหมอกควัน พลัส์ฟ็อกซ์ K-10SP