ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

วิธีการสั่งซื้อ

ท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้

 

  1. สั่งซื้อทางเว็บบอร์ด ให้ท่านกรอกรหัสสินค้าที่ต้องการ และรายละเอียดต่าง ๆ
  2. สั่งซื้อทาง อีเมลล์ โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อที่ 2 มายัง E-mail : biotech.s@hotmail.com
  3. โทรสอบถามได้โดยตรงกับทางบริษัท 

 

      สำนักงาน : 02-9254840-42

      มือถือ : 061-919-5888 , 083-554-0787 ,083-289-4593

 

 

หลังจากสั่งซื้อสินค้า และโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแฟกซ์หลักมาที่หมายเลข 02-9254839

หรือแนบหลักฐานการชำระเงิน มาที่ Email : biotech.s@hotmail.com