ReadyPlanet.com
dot
เคมีภัณฑ์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

เครื่องอัดแรงดัน

 

ชุดเครื่องอัดน้ำยาประกอบด้วย

  1. เครื่องยนต์ยี่ห้อคูโบต้า ขนาด 6.5 แรงม้า

      2. สายดูดน้ำยาเคมี 1 เส้น

      3. สายถ่ายน้ำยาเคมี 1 เส้น

      4. สายอัดน้ำยาเคมีทนแรงดันสูงยาว 20 เมตร

       5. ก้านฉีดสเปร์ยน้ำยาเคมี 1 ตัว

       6. ก้านอัดสารเคมีลงดิน 1 ตัว

       7. ถังสำหรับบรรจุน้ำยาเคมี 100 ลิตร 1 ใบ

 
อุปกรณ์